MIKROREGION BRNĚNEC

KONTAKT

Mikroregion Brněnec

 

Chrastavec 55

569 04 Brněnec


tel. 461 526 234

ou.chrastavec@email.cz

MAPA MIKROREGIONU

Geografická poloha

     Základním prostorem Mikroregionu Brněnec je území nacházející  se v povodí řeky Svitavy. Jedná se o území o celkové rozloze téměř 6 tis  ha s celkovým počtem necelých 4 tis. obyvatel. Území tohoto mikroregionu se nachází v jižní části bývalého Východočeského kraje v bývalém okrese Svitavy. Severní hranice sdílí Mikroregion Brněnec s územím svazku obcí Mikroregion Svitavsko, na východě s územím Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, na jihu až jihovýchodě s územím bývalého  okresu Blansko a podél západního okraje s územím dalšího mikroregionu svitavského okresu - Poličsko.

   

   Území mikroregionu leží na relativně zvlněném terénním reliéfu tvořeném jednak množstvím kopců a vrchů Svitavské pahorkatiny v jeho východní části a podél východní hranice, jednak relativně klidným průběhem terénu v jeho střední a severozápadní části. Nadmořská výška území kolísá od cca 450 m.n.m.  (oblast Březovského lesa) po cca 520 - 540  m.n.m. (kopcovitý terén na území obcí Vítějeves a Bohuňov).

     Ze severovýchodu a východu území mikroregionu odvádí vodu řeka Svitava.

     Pramení v lesích na severozápad od Svitav v nadmořské výšce 455 metrů a směřuje od severu k jihu, kde na kótě 356 m n.m. opouští okres Svitavy, na jehož území do ní vtékají pravé přítoky -Vendolský potok, Radiměřský potok a levé přítoky Lačnovský potok, Hynčinský potok, Bělský potok a Zavadilka. Patří k povodí řeky Moravy. Území jako celek vyniká přírodními krásami, bohatostí lesů, které tvoří téměř 40 % z celkové plochy mikroregionu. Jde o mikroregion průmyslově zemědělský se zastoupením textilní výroby a strojírenství. Jsou zde dobré podmínky pro letní a zimní rekreaci a turistiku.

     Na území se nachází řada chráněných přírodních útvarů a kulturních památek. Jeskyně Čertovy díry s několika druhy netopýrů, v údolí Bělského potoka výletní místo Nová Amerika s lyžařským vlekem a řada dalších neméně zajímavých a atraktivních míst.