MIKROREGION BRNĚNEC

KONTAKT

Mikroregion Brněnec

 

Chrastavec 55

569 04 Brněnec


tel. 461 526 234

ou.chrastavec@email.cz

MAPA MIKROREGIONU

   Území mikroregionu leží na relativně zvlněném terénním reliéfu tvořeném množstvím kopců a vrchů Svitavské pahorkatiny v jeho východní části a podél východní hranice. Nadmořská výška území kolísá od cca 450 m.n.m.  (oblast Březovského lesa) po cca 520 – 540  m.n.m. (kopcovitý terén na území obcí Vítějeves a Bohuňov).

     Základním prostorem Mikroregionu Brněnec je území nacházející  se v povodí řeky Svitavy. Jedná se o území o celkové rozloze téměř 6 tis  ha s celkovým počtem necelých 4 tis. obyvatel. Území tohoto mikroregionu se nachází v jižní části bývalého Východočeského kraje v bývalém okrese Svitavy. Severní hranice sdílí Mikroregion Brněnec s územím svazku obcí Mikroregion Svitavsko, na východě s územím Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, na jihu až jihovýchodě s územím bývalého  okresu Blansko a podél západního okraje s územím dalšího mikroregionu svitavského okresu - Poličsko.